ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

 1. Γενικά

Ο 1ος Μεσογειακός Διαγωνισμός διοργανώνεται από την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων Worldchefs και της Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων Ελλάδος.

Οι διαγωνισμοί και οι απονομές θα λάβουν χώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 21-23 Φεβρουαρίου 2020.

Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας και από πρόσωπα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Στους διαγωνισμούς (αναλόγως την κατηγορία) επιτρέπεται να συμμετέχουν από την Ελλάδα και το εξωτερικό:

 • αρχιμάγειρες & αρχιζαχαροπλάστες,
 • μάγειρες & ζαχαροπλάστες,
 • νέοι επαγγελματίες μάγειρες & ζαχαροπλάστες έως 25 ετών,
 • σπουδαστές με ιδιωτική συμμετοχή,
 • ιδιωτικές & δημόσιες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων.

 

 1. Υποχρεώσεις Διαγωνιζόμενων

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση να διαβάσουν προσεκτικά τους κανονισμούς και ειδικά το σημείο που αφορά την κατηγορία στην οποία θα συμμετάσχουν.

 

 1. Εγγραφή στο διαγωνισμό

 

Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να γραφτεί στο διαγωνισμό, ΜΟΝΟ μέσα από το επίσημο site του διαγωνισμού https://medchefscompetition.com/?lang=el  . ΟΧΙ τηλεφωνικά, OXI προφορικά, ΟΧΙ με email, ΟΧΙ με μήνυμα στο fb ή με οποιονδήποτε άλλο παρόμοιο τρόπο.

Οι θέσεις των ζωντανών διαγωνισμών είναι περιορισμένες, 10 διαγωνιζόμενοι σε κάθε  κατηγορία. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας η οποία θα ορίζεται από την ηλεκτρονική υπογραφή της εγγραφής στο site.

Μετά τους 10 διαγωνιζόμενους, η πλατφόρμα θα κλείνει. Μπορούν να κρατηθούν θέσεις αναμονής για διαγωνιζόμενους, σε περίπτωση ακύρωσης, τηλεφωνικά το 2108251401.

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τoυ διαγωνιζόμενου στο site, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η πληρωμή με online κατάθεση.

Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής, η λέσχη δεν υποχρεούται στην επιστροφή χρημάτων.

 

 

 1. Κόστος συμμετοχής σε διαγωνισμούς:

Επαγγελματίες μάγειρες / ζαχαροπλάστες :                                         60 ευρώ

Young μάγειρες / ζαχαροπλάστες (έως 25 ετών):                               60 ευρώ

Σπουδαστές σχολών μάγειρες / ζαχαροπλάστες :                               30 ευρώ

Ομάδες:                                                                                                    80 ευρώ

Σχολές: ανάλογα με κατηγορία, όπως αναφέρεται στους κανονισμούς

Μέλη της λέσχης:                             Για εγγραφή σε πάνω από 2 διαγωνισμούς, έκπτωση 30%

 

 1. Δικαιώματα

Οι διαγωνιζόμενοι  παραιτούνται από όλα τα δικαιώματα πάνω στην συνταγή που έγραψαν, παρασκεύασαν και παρουσίασαν. Το δικαίωμα χρήσης των συνταγών και των φωτογραφιών έχει αποκλειστικά και μόνο η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας.

 

 1. Ώρα προσέλευσης και εμφάνιση διαγωνιζομένων

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της Γραμματείας με την ταυτότητα τους, το αργότερο μια ώρα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, και πρέπει να φέρουν μαζί τους την πλήρη στολή του Μάγειρα χωρίς διαφημιστικά σήματα, διακριτικά ή ονόματα. Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα να ακυρώσει διαγωνιζόμενο του οποίου η στολή φέρει διαφημιστικά.(μπλούζα λευκή, ποδιά λευκή ή μαύρη, παντελόνι μαύρο, σαμπό και προαιρετικά φουλάρι. Καπέλο θα δοθεί από την οργανωτική επιτροπή, για την ομοιομορφία των διαγωνιζομένων).

Με την ίδια εμφάνιση θα παρουσιασθούν και κατά την απονομή των βραβείων, μεταλλίων κλπ

 

8.Κριτική επιτροπή

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι εξέχοντες επαγγελματίες, από την Ελλάδα και Εξωτερικό, και δεν θα έχουν σχέση συγγενική ή επαγγελματική με κανέναν από τους διαγωνιζόμενους και θα κρίνουν βάσει των διεθνών στάνταρ που ορίζει η WORLDCHEFS.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να σέβονται τους κανόνες του διαγωνισμού και τα τελικά αποτελέσματα των κριτών.

Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο πρόεδρος της κριτικής σε συνεργασία με τους κριτές  έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τον νικητή, καθώς επίσης και να δώσει δύο μετάλλια στην κατηγορία.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν να συνομιλούν με τους κριτές πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

 

 1. Επόπτες

Οι επόπτες του διαγωνισμού,  ελέγχουν την σωστή επαγγελματική συμπεριφορά στο χώρο προετοιμασίας και αναμονής του διαγωνισμού, οργανώνουν τη χρονική σειρά των διαγωνιζομένων, καθώς και τους τοποθετούν στην κουζίνα που τους αντιστοιχεί,  και ελέγχουν την καθαριότητα, τον εξοπλισμό και την προετοιμασία που φέρνουν οι διαγωνιζόμενοι. Οι επόπτες του διαγωνισμού φέρουν ειδική σήμανση και ορίζονται από τη διοργάνωση.

 

 1. Οργανωτική επιτροπή

Η οργανωτική επιτροπή  του διαγωνισμού  έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εκ νέου σε περίπτωση πιθανής παράλειψης όρων και  κανονισμών ή διάφορων προβλημάτων που τυχόν προκύψουν και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Μόνο ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας  διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε τροποποίηση που επιβάλλεται από τις περιστάσεις ή από ανωτέρα βία. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει μερικώς ή ολικώς τον διαγωνισμό σε περίπτωση ανωτέρας βίας, χωρίς να είναι υπόχρεη στην καταβολή οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης της ζητηθεί.

Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή των εκθεμάτων, του εξοπλισμού, των εργαλείων ή οποιουδήποτε προσωπικού αντικειμένου.

 

 1. Διαδικασία διαγωνισμού

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να περάσει από τη γραμματεία του διαγωνισμού 1 ώρα πριν την ώρα έναρξης της κατηγορίας του, όπου παραδίδει τις συνταγές και παίρνει το ειδικό καρτελάκι. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει τυπωμένες τις συνταγές του, η διοργάνωση μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του.

Στη συνέχεια, τοποθετεί τα πράγματα του στον ειδικό χώρο που θα του υποδείξουν οι επόπτες. 30 λεπτά πριν την έναρξη του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενοι συναντιούνται με μέλος της διοργάνωσης και της κριτικής επιτροπής. Ακολουθεί ενημέρωση και κλήρωση κουζίνας.

Μετά από κλήρωση ο διαγωνιζόμενος, λαμβάνει τον αριθμό της κουζίνας όπου θα διαγωνισθεί ή τον αριθμό του τραπεζιού εάν πρόκειται για κατηγορία παρουσίασης , όπου θα τοποθετήσει το διαγωνιζόμενο έκθεμα .

Ο διαγωνιζόμενος μπαίνει στην κουζίνα και τοποθετείται 10 λεπτά πριν την έναρξη του διαγωνισμού.

Υλικά, σκεύη , εργαλεία θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε διαγωνιζόμενος εκτός περιπτώσεων που διευκρινίζεται στους αναλυτικούς κανονισμούς

Αποβάλλονται από τον διαγωνισμό συμμετέχοντες , που θα επιδείξουν απρεπή συμπεριφορά , στα μέλη της συντονιστικής και κριτικής επιτροπής, στους επόπτες του διαγωνισμού και θα προσβάλουν την εκδήλωση και τον χώρο.

 

 1. Διαδικασία απονομής μεταλλίων

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναρτώνται σε ειδικό σημείο στο χώρο του διαγωνισμού. Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα, σε ώρα που θα ορίσει η διοργάνωση. Οι νικητές παραλαμβάνουν τα μετάλλια τους μόνο με πλήρη στολή chef, η οποία δεν θα φέρει κανένα διακριτικό ή διαφήμιση. Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα αποκλεισμού, σε περίπτωση μη σωστής εμφάνισης. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι σχολές, όπως ορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς.

 

Στους διακριθέντες θα απονεμηθούν:

Χρυσό μετάλλιο με συγχαρητήρια από την κριτική επιτροπή: Βαθμολογία: 100 βαθμοί

Χρυσό   μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής. Βαθμολογία 90 – 99.99 βαθμούς

Αργυρό  βραβείο και δίπλωμα συμμετοχής. Βαθμολογία 80 – 89.99 βαθμούς

Χάλκινο βραβείο και δίπλωμα συμμετοχής. Βαθμολογία 70 – 79.99 βαθμούς

Δίπλωμα συμμετοχής 30 – 69.99 βαθμούς

Σε κάποιες κατηγορίες μπορεί να υπάρχουν επιπρόσθετα βραβεία, που θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

 

 1. Διαδικασία προσέλευσης διαγωνιζόμενων και ξεφορτώματος

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσέλθουν δύο ώρες πριν την ώρα που διαγωνίζονται για να ξεφορτώσουν τα σκεύη τους/πρώτες ύλες/εκθέματα. Για το λόγο αυτό, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πάρκινγκ που βρίσκεται πίσω από τις κουζίνες (όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα) και έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν παρκαρισμένοι για 30 λεπτά, έως ότου ξεφορτώσουν. Στη συνέχεια οφείλουν να μετακινήσουν το αυτοκίνητο τους και να παρκάρουν σε άλλη θέση. Η ίδια διαδικασία ακολουθείτε και κατά το μάζεμα.

Κατά την είσοδο τους στο πάρκινγκ, θα δώσουν στο φύλακα το αντίτιμο των 50 ευρώ, θα παραλάβουν εισιτήριο με την ώρα που μπήκαν στο πάρκινγκ και θα έχουν χρόνο 30 λεπτών για να ξεφορτώσουν. Με την επίδειξη του χαρτιού και έχοντας σεβαστεί το χρονικό περιθώριο των 30 λεπτών, θα πάρουν κατά την έξοδο τους πίσω τα 50 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό θα κρατηθεί από τη διοργάνωση.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να σεβαστούν την ανάγκη όλων να ξεφορτώσουν και να φορτώσουν τα εκθέματα και τα σκεύη.

 

 1. Είσοδος στο διαγωνισμό

Η είσοδος στο διαγωνισμό είναι δωρεάν με την επίδειξη του σήματος που θα παραλάβετε από τη διοργάνωση.

 

 1. Προϊόντα και πρώτες ύλες

Απαγορεύεται ρητά η χρήση πρώτων υλών στις αρχικές τους συσκευασίες. Οι πρώτες ύλες θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλα σκεύη για επαγγελματική χρήση, τα οποία δεν φέρουν μάρκα ή λογότυπα.

 

 1. Κουζίνα διαγωνιζόμενων

Η κουζίνα έχει διαστάσεις 9 τ.μ.  Κάθε διαγωνιζόμενος έχει στην κατοχή του 2 μάτια induction, 1 φούρνο, 3 τραπέζια inox, 1 μικρή λάντζα με παροχή νερού και κάδο απορριμάτων, 1 ψυγείο, 1 κατάψυξη.

Είναι στην ευθύνη των διαγωνιζόμενων να φέρουν μικροεξοπλισμό κουζίνας (*κατσαρόλες, τηγάνια, σκεύη, κλπ)

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι να φέρουν τα πιάτα παρουσίασης τους, διαστάσεων 28-32 cm.

Διατίθεται χώρος προετοιμασίας και φύλαξης πραγμάτων πίσω από τις κουζίνες των διαγωνιζόμενων.

 

 1. Πολιτική ορθής ανακύκλωσης υλικών

Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος σε συνεργασία με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ θα διαθέσει όλα τα τρόφιμα που θα παραμείνουν στο χώρο των διαγωνισμών, σωστά διατηρημένα και αποθηκευμένα σε κοινωφελής σκοπούς

 

 1. Βοηθός

Ο βοηθός ορίζεται από τον διαγωνιζόμενο και δεν υποχρεούται να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το ρόλο αυτό. Στους διαγωνισμούς σχολών, ο βοηθός θα πρέπει να είναι σπουδαστής της σχολής. Απαγορεύεται ρητά στο διαγωνισμό σχολών ο βοηθός να είναι επαγγελματίας μάγειρας ή ζαχαροπλάστης ή να ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής.